Nahrávam ...

Podvojné účtovníctvo interne aj externe

Ako podnikateľ zapísaný v obchodnom registri máte povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, ktoré si vyžaduje veľa administratívy. Každý účtovný prípad zapísať minimálne na dva účty? Súvzťažné účty a zápisy ste videli naposledy v učebnici ekonomiky? Zdĺhavé vypĺňanie a dokumentovanie vašich ekonomických pohybov nechajte na nás. Tím aMusevity® vám podvojné účtovníctvo spracuje externe a vďaka pravidelným prehľadným reportom budete presne vedieť, aké sú vaše náklady a výnosy. V priebehu účtovného obdobia sa zamýšľame aj nad optimalizáciou daní a finančných nákladov tak, aby sme vám vedeli ponúknuť viac alternatív pre daňovú optimalizáciu. S nami ušetríte a budete podnikať oveľa efektívnejšie!

Zabezpečíme
 • účtovné poradenstvo v podvojnom účtovníctve
 • vedenie finančného účtovníctva (cashflow)
 • preddefinovanie príkazov na úhradu priamo vo vašej banke
 • optimalizáciu v účtovnej evidencii
 • návrh a vypracovanie interných smerníc (daňovú optimalizáciu podporíme aj dokladovo)
 • zostavenie konsolidovanej účtovnej uzávierky
 • zastúpenie pred orgánmi finančnej správy, sociálnej a zdravotnej poisťovne
Vystavíme
 • faktúry
 • interné doklady
 • pokladničné doklady (VPD, PPD)
 • cestovné príkazy
 • príkazy na úhradu
 • jednostranné aj vzájomné zápočty
 • inventarizáciu pohľadávok aj záväzkov (konfirmácie)
Spracujeme a podáme

Ak potrebujete pomôcť aj s administratívou, môžete sa na nás spoľahnúť. Odbremeníme vás od časovo náročného a zložitého evidovania dokumentov podvojného účtovníctva, ktoré spravíme za vás.

Všetky potrebné doklady a účtovné dokumenty vám vytlačíme, zatriedime a založíme. Zabezpečíme aj schvaľovanie dokladov, skladovú evidenciu a evidenciu celého majetku. Vieme vykonať revíziu účtovníctva a zrekonštruovať ho za všetky minulé obdobia. Bez problémov vieme detailne skontrolovať aj údaje všetkých vašich odberateľov a dodávateľov. Podvojné účtovníctvo bude od teraz pre vás prehľadný report, vďaka ktorému ušetríte. Spracovanie účtovníctva môže prebiehať u nás (externe) alebo v prípade záujmu môžeme účtovníctvo spracovať aj priamo vo vašej firme (interne)

Pracujeme v programe Pohoda

Vypracujeme Vám
cenovú ponuku ?